Nacionalinė rutulių sporto federacija

SPORTINIS ŽAIDIMAS VISIEMS


NRSF valdybos pranešimai


Grįžti į peržiūrą

2016-01-16

Valdybos sprendimai:

NR 1. DĖL NAUJOS LICENCIJAVIMO TVARKOS. Nuspręsta, kad 2016 m. sezone bus išduodamos naujos NRSF nario kortelės , kurių galiojimas yra ketveri metai. Kortelėje bus pažymėta, kad žaidėjas yra sumokėjęs metinį mokestį NRSF ir tokiu būdu turi galiojančią licenciją einamajam sezonui. (Ta pati kortele galioja 4 metus nuo išdavimo, tik kas metai joje pažymima ar žaidėjas yra sumokėjęs licencijos mokestį). Licencijos mokestis yra 10 EUR einamųjų metų sezonui ir galioja iki tų metų gruodžio 31d. Žaidėjas pateikęs galiojančią tų metu licenciją gauna 20% nuolaidą, mokant startinį mokestį visuose tame sezone NRSF organizuojamuose turnyruose.
Įsigijimo tvarka:
Licenciją galima įsigyti pateikus prašymą NRSF prezidentui. Kartu pateikiama asmens dokumento kopija, viena nuotrauka 3x4 ir sumokėjus 10 EUR mokestį bankiniu pavedimu į NRSF sąskaitą.
Licencijos galiojimas sekantiems metams pratęsiamas, kai žaidėjas sumoka naują 10 EUR mokestį ir pateikia banko mokėjimo kopiją. Federacija pažymi apie tai nauju įrašu galiojančioje NRSF nario kortelėje.
NR.2 NRSF prezidento rinkimai. Pagal praėjusių metų numatytą tvarką visi NRSF licencijuoti žaidėjai dalyvauja federacijos prezidento rinkimuose. Kandidatus iki 2016.03.13 dienos imtinai gali pasiūlyti, bet kuris, galiojančią licenciją turintis žaidėjas. Kandidatui sutikus dalyvauti rinkimuose, jis bus įtrauktas į kandidatų sąrašą. 2016.04.01-06 dienomis numatomas balsavimo terminas už kandidatus esančius sąraše. (balsuoja visi licencijuoti žaidėjai). Prezidentas išrenkamas 3 metų kadencijai. Taip pat šiam laikotarpiui tampa NRSF valdybos nariu.
NR.3 Lietuvos petankės rinktinių formavimas. Buvo siūloma keli LTU rinktinės formavimo variantai: praėjusių metų LTU trejetų čempionato nugalėtojai, esamų metų Lietuvos trejetų čempionai ir tt.
Daugiausiai balsų sulaukė sekantis rinktinės formavimo būdas: rinktine sudaro 3 žaidėjai, kurie praėjusių metų reitinguose užėmė pirmas tris vietas tarp licencijuotų žaidėjų. Jei kažkuris iš žaidėjų nesutinka dalyvauti, jo vietą gali užimti reitinge sekantis licenciją turintis žaidėjas. Ketvirtuoju rinktinės nariu tampa Lietuvos precizinio išmušinėjimo čempionato nugalėtojas. Jei žaidėjas atsisako ar negali dalyvauti Europos ar Pasaulio čempionatų precizinio išmušinėjimo rungtyje, jo vietą užima sekantis, pagal iškovotą LR čempionate vietą, žaidėjas. Moterų rinktinė formuojama analogiškai.
Pasaulio ir Europos vienetų čempionatuose (vyrų ir moterų) Lietuvą atstovaus praėjusių metų reitinguose aukščiausias vietas užėmę licencijuoti žaidėjai, jiems atsisakius, sekantys pagal reitingų lentelę.
Reitingų skaičiavimo tvarka nesikeičia. Rinktinės formavimui einamiems metams yra naudojamas NRSF paskelbtas (NRSF internetiniame puslapyje) praėjusių metų galutinis reitingas.
NR.4 Lietuvos precizinio išmušinėjimo čempionatas. Numatyta kasmet rengti precizinio išmušinėjimo Lietuvos petankės čempionatą. Data ir turnyro formatas bus skelbiamas tvarkaraštyje. Precizinio išmušinėjimo čempionate dalyvauja tik licenciją įsigiję petankės žaidėjai.
NR.5 Svarstytas klausimas dėl mokymų organizavimo pasikviečiant lektorius iš užsienio. Nuspręsta, kad tokių mokymų kaštai reikalauja didelio dalyvių skaičiaus. Preliminarūs kaštai 1000 EUR. Jei būtų norinčių dalyvauti tokiuose mokymuose, galite siųsti registraciją arba domėtis dėl norinčių dalyvauti skaičiaus. Kontaktinis asmuo Andrius Purkevičius.
NR. 6 Įvairių formatų turnyrų organizavimas (MIX; Naujokai; Mišrios poros ir t.t.). Nuspręsta, kad tokio tipo turnyrus bus siūloma organizuoti klubams - NRSF nariams.
NR. 7 Dėl mokesčio dviejų dienų turnyrams sumažinimo. Nuspręsta, kad nuo šių metų nuolaidos bus taikomos licencijų turėtojams.
NR. 8. Licencijuotų žaidėjų susirinkimas. Nuspręsta bendrą susirinkimą rengti Lietuvos trejetų čempionato dieną. (Klausimų, pasiūlymų aptarimas su Valdybos nariais)
NR. 9 Dėl NRSF valdybos narių susirinkimų periodiškumo. Nuspręsta susitikti bent du kartus metuose iš anksto planuotiems susirinkimams ir sezono eigoje vykdyti papildomus valdybos susirinkimus. Artimiausias susirinkimas kovo 30d. (tema NRSF prezidento rinkimų kandidatų sąrašo sudarymas ir paskelbimas)
NR.10 Dėl 2016 metų turnyrų Lietuvoje grafiko. Varžybų kalendorius 2016 metams rengiamas ir bus paskelbtas vasario pirmoje pusėje federacijos internetiniame puslapyje www.petanque.lt. Ten pat bus pateikiama informacija apie NRSF rekomenduojamus turnyrus vykstančius Lietuvoje ir užsienyje.Grįžti į peržiūrą